หากท่านระบุชื่อ เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ
เช่น จุดซักประวัติ, แพทย์, ห้องฉุกเฉิน, ผู้ป่วยใน เป็นต้น
กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนครับ
เราจะแจ้งผลการดำเนินการให้ท่านทราบผ่านอีเมล์นี้
เราอาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน เฉพาะกรณีจำเป็นเท่านั้น