ประวัติ

กลุ่มงานประกันสุขภาพและยุทธศาสตร์สาธารณสุข

?????ž.?????™?????‡????????‚?????‡

 

 

เกี่ยวกับเรา | ประชาสัมพันธ์ | ตัวชี้วัด | เว็บบอร์ด | ดาวน์โหลด |HDC Chainat|KPI Dash Board|link ที่เกี่ยวข้อ|รพ.สต.เครือข่าย|คปสอ.|

งานประกันสุขภาพ

ตัวชี้วัดการเงินhot

Planfin 2562 hot

Planfin Control systemhot HFO61update
งานยุทธศาสตร์
©แผนยุทธศาสตร์ 62 new

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งอยู่ที่190 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะโมง  อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง รับผิดชอบประชากร จำนวน 20,800 คน (ข้อมูลปี 2560) เดิมประชาชนในพื้นที่ต้องไปรับบริการที่โรงพยาบาลวัดสิงห์ ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ลำบาก


©กิจกรรมหน่วยงาน

hand

©การใช้สารเคมี

11


ขอความร่วมมือบุคลากรประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร(HPI) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562

happy1

 

face twet line

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name