แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563 รพ.หนองมะโมง

คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร

Attachments:
Download this file (2_2_แผนจัดซื้อรพหนองมะโมง.pdf)แผนจัดซื้อ รพ.หนองมะโมง ปีงบประมาณ 2563[2563]6300 kB
Download this file (ALP.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ[กรกฎาคม]168 kB
Download this file (determine.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]161 kB
Download this file (Dexa 3 มิย.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อยา จำนวน 3 รายการ[มิถุนายน]167 kB
Download this file (EKG paper.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]164 kB
Download this file (Fluphenazine 3 รายการ มิย.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อยา จำนวน 3 รายการ[มิถุนายน]166 kB
Download this file (Isosorbide 16 มิย.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อยา จำนวน 16 รายการ[มิถุนายน]174 kB
Download this file (Salmeterol 3 มิย.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อยา จำนวน 3 รายการ[มิถุนายน]168 kB
Download this file (Tray dent.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 6 รายการ[กรกฎาคม]163 kB
Download this file (Triferdine 1 มิย.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อยา จำนวน 1 รายการ[มิถุนายน]157 kB
Download this file (trop I.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]162 kB
Download this file (uniplastin.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ[กรกฎาคม]168 kB
Download this file (การแพทย์ CA FO-18 2 รายการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ[สิงหาคม]163 kB
Download this file (การแพทย์ EB 3 นิ้ว 4 รายการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ[สิงหาคม]169 kB
Download this file (การแพทย์ ECG 10 รายการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ[สิงหาคม]172 kB
Download this file (การแพทย์ gauze non 4 รายการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ[สิงหาคม]174 kB
Download this file (การแพทย์ ND21 2 รายการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ[สิงหาคม]169 kB
Download this file (การแพทย์ TB EX-18 2 รายการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ[สิงหาคม]169 kB
Download this file (การแพทย์ น้ำเกลือเด็ก 1 รายการ.pdf)ประกาศเผยแผร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[สิงหาคม]164 kB
Download this file (การแพทย์ หลอดแก๊ส 1 รายการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[สิงหาคม]166 kB
Download this file (การแพทย์ ไม้พันL 1 รายการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[สิงหาคม]165 kB
Download this file (ก่อสร้างอาคาร.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง[กันยายน]166 kB
Download this file (ก๊อซ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]163 kB
Download this file (ครุภัณฑ์คอม 2 รายการ vdo.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน, เคร[สิงหาคม]187 kB
Download this file (ครุภัณฑ์โฆษณา 2 รายการ vdo.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดกล้องและไมค์สำหรับประชุมทางไกล, โ[สิงหาคม]190 kB
Download this file (จ้างเหมาซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน[กรกฎาคม]160 kB
Download this file (จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ[กรกฎาคม]163 kB
Download this file (จ้างเหมาทำฟันปลอม.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาทำฟันปลอม[กรกฎาคม]158 kB
Download this file (ชุดให้น้ำเกลือ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ[กรกฎาคม]172 kB
Download this file (ซองอบแก๊ส.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ[กรกฎาคม]164 kB
Download this file (ซื้อกระดาษ F14.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร F14[กรกฎาคม]163 kB
Download this file (ซื้อซองจดหมาย.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ[กรกฎาคม]167 kB
Download this file (ซื้อตะกร้าแบบกลม.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]164 kB
Download this file (ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]164 kB
Download this file (ซื้อวัสดุสำนักงาน.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]159 kB
Download this file (ซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]173 kB
Download this file (ต่อเติม.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงรถ, พัสดุ, ซักฟอก จำนวน 1 โครงการ[กรกฎาคม]913 kB
Download this file (ถุงมือ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]168 kB
Download this file (ทราสปอร์.pdf)ประกาศเผยแผร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ[กรกฎาคม]165 kB
Download this file (สำลี 3 รายการ ส.ค..pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ[สิงหาคม]163 kB
Download this file (ออกซิเจน.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ[มิถุนายน]166 kB
Download this file (เครื่องซักผ้า.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์[กรกฎาคม]1224 kB
Download this file (เช่าประชุมทางไกล 1 รายการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนเช่าบริการสัญญาระบบประชุมทางไกลโครงการการตรวจวินิจฉัยทางไกลเ[สิงหาคม]183 kB
Download this file (โฟเลย์แคท.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ[กรกฎาคม]161 kB
โรงพยาบาลหนองมะโมง 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท