แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2564 รพ.หนองมะโมง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Attachments:
Download this file (ประกาศซื้อเครื่องนึ่ง.pdf)ประกาศซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง[ธันวาคม]1083 kB
Download this file (ปรับปรุงER.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซ่อมแซม ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและคลินิก ARI[ตุลาคม]134 kB
Download this file (ปรับปรุงประปา.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา[ตุลาคม]127 kB
Download this file (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อ[กันยายน]179 kB
Download this file (แผนยูนิต.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 รายการ[ตุลาคม]164 kB
Download this file (แผนรถพยาบาล.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง 1 คัน[ตุลาคม]713 kB
Download this file (แผนอาคาร.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง[ตุลาคม]747 kB
Download this file (แผนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตาซาวด์[ตุลาคม]173 kB
โรงพยาบาลหนองมะโมง 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท