รายละเอียดการให้บริการ/เอกสาร/แบบฟอร์ม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

เอกสารกลุ่มงาน เทคนิคการแพทย์

คลิกเพื่อ download เอกสาร

 

** หากมีเรื่องร้องเรียนการให้บริการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ คลิกที่นี่ **

หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

Attachments:
Download this file (ค่าวิกฤติทางห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566.pdf)ค่าวิกฤติทางห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566[ ]271 kB
Download this file (ทบทวนค่าอ้างอิงและวิธีวิเคราะห์-2566(1).pdf)วิธีวิเคราะห์ ค่าอ้างอิง ชนิดสิ่งส่งตรวจและระยะเวลารอคอย ปีงบประมาณ 2566[ ]875 kB
Download this file (บันทึกการให้เลือด-2566.pdf)แบบบันทึกการให้โลหิตและส่วนประกอบโลหิต[ ]327 kB
Download this file (ฟอร์มส่งตรวจ TB_สคร.3.pdf)แบบนำส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการวัณโรค TB[ ]135 kB
Download this file (หนังสือนำส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด.pdf)หนังสือนำส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด[ ]892 kB
Download this file (แบบนำส่งดาวน์ ศว.นว.pdf)แบบส่งตัวอย่างตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ ด้วยวิธี Quadruple test[ ]978 kB
Download this file (แบบนำส่งตัวอย่างธาลัสซีเมีย ศว.นว.new.pdf)แบบส่งตัวอย่างธาลัสซีเมีย ศว. นว.[ ]917 kB
Download this file (แบบนำส่งหาสารแอลกอฮอล์ในเลือด7วันอันตราย.pdf)หนังสือนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด[ ]335 kB
Download this file (แบบส่งตัวอย่าง HIV บุคคลทั่วไปและเด็กอายุมากกว่า 24 เดือน.pdf)แบบส่งตัวอย่าง HIV บุคคลทั่วไปและเด็กอายุมากกว่า 24 เดือน[ ]1193 kB
Download this file (แบบส่งตัวอย่าง HIV-1 อายุน้อยกว่า 24 เดือน.pdf)แบบส่งตัวอย่าง HIV-1 อายุน้อยกว่า 24 เดือน[ ]1895 kB
Download this file (แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคหัด.pdf)แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคหัด[ ]1272 kB
Download this file (แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคหัดเยอรมัน.pdf)แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคหัดเยอรมัน[ ]1386 kB
Download this file (แบบส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ HLA-B allele.pdf)แบบส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ HLA-B allele[ ]859 kB
Download this file (ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการใหม่ล่าสุด-v.2.pdf)ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ ( Laboratory Request Form )[ ]458 kB
Download this file (ใบส่งตรวจ ANC LAB.pdf)ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับการฝากครรภ์ ( ANC LAB )[ ]64 kB
Download this file (ใบแจ้งผลการตรวจLAB.pdf)ใบแจ้งผลการตรวจ LAB[ ]265 kB
โรงพยาบาลหนองมะโมง 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท