ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และ พนักงานบริการ

โรงพยาบาลหนองมะโมง 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท