เอกสารการพัฒนาคุณภาพ HRMS รพ.หนองมะโมง

คลิกที่เอกสารเพื่อ Download

แบบประเมินด้านโครงสร้าง ENV.docx

medical record form.doc

Template of Quality Report for CLT.pptx

รายงานการประเมินตนเอง SAR 2022.docx

Hospital Profile 2022.xlsx

หนังสือแสดงความจำนง.pdf

ระเบียบหลักเกณฑ์ HA ขั้นที่1และ2.pdf

SPA Part 1.pdf

SPA Part 2.pdf

SPA Part 3.pdf

HA Standard ฉบับที่ 5.pdf

HA Update 2022.pdf

5.คำสั่งกรรมการ HA รพ.นมม. ตค.65.doc

สไลด์ประชุม RM-HRMS -20-1-2566-update2.pdf

สไลด์ประชุมQuality Tools for 3P Safety Hospital  UPDATE-3.pdf

รายงานการประชุม1-2566.pdf

รายงานผลการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล.pdf

ประชุม RM1-2567.pdf

การใช้HRMS on cloud19ธ.ค.66.pptx

Simple 2018 - Patient.pdf

Simple 2018 - Personnel.pdf

บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงระบบ HRMS ปีงบ 2566 สรพ.pdf

 

 

โรงพยาบาลหนองมะโมง 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท