• สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  สพธอ.
  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชนRead more
 • Xray
  Xray
  ด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ
 • LAB
  LAB
  การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
 • Drugs
  Drugs
  ยาที่ได้คุณภาพ ควบคุมโดยเภสัชกร
 • Dental
  Dental
  ทันตกรรมและเครื่องมือครบครัน ทันสมัย
 • โรงพยาบาลหนองมะโมง
  โรงพยาบาลหนองมะโมง
  บริการดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทำงานเป็นทีม
โรงพยาบาลหนองมะโมง 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท