คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Attachments:
Download this file (ประกาศซื้อเครื่องนึ่ง.pdf)ประกาศซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง[ธันวาคม]1083 kB
Download this file (ปรับปรุงER.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซ่อมแซม ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและคลินิก ARI[ตุลาคม]134 kB
Download this file (ปรับปรุงประปา.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา[ตุลาคม]127 kB
Download this file (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อ[กันยายน]179 kB
Download this file (แผนยูนิต.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 รายการ[ตุลาคม]164 kB
Download this file (แผนรถพยาบาล.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง 1 คัน[ตุลาคม]713 kB
Download this file (แผนอาคาร.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง[ตุลาคม]747 kB
Download this file (แผนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตาซาวด์[ตุลาคม]173 kB

คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร

Attachments:
Download this file (ekg 1 รายการ ก.ค..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]125 kB
Download this file (extension 2.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ[สิงหาคม]131 kB
Download this file (infusion 5 รายการ กค..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ[กรกฎาคม]132 kB
Download this file (microdrip 1 รายการ.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[สิงหาคม]123 kB
Download this file (spore test มิ.ย..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[มิถุนายน]118 kB
Download this file (Sterile gel มิ.ย..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[มิถุนายน]119 kB
Download this file (tegagerm 3 ก.ค..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ[กรกฎาคม]130 kB
Download this file (transpor 6 รายการ ก.ค..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ[กรกฎาคม]127 kB
Download this file (คอม 2 รายการ.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ[กันยายน]153 kB
Download this file (ถุงมือล้าง 1 รายการ ก.ค..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]118 kB
Download this file (ถุงอบแก๊ส 6 รายการ ก.ค..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ[กรกฎาคม]123 kB
Download this file (ประกาศชนะออก.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ[กรกฎาคม]111 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะชุดประชุมขึ้นเวป.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ[สิงหาคม]145 kB
Download this file (ฟันปลอม ส.ค..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 8 รายการ[สิงหาคม]108 kB
Download this file (ห้องแยกโรค ก.ค..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (Modi[กรกฎาคม]118 kB
Download this file (ออก 2 รายการ.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ[มิถุนายน]114 kB
Download this file (แพทย์ 4 รายการ ก.ค..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ[กรกฎาคม]128 kB
Download this file (โฆษณา 2 รายการ.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ[กันยายน]153 kB

หน้าที่ 1 จาก 3

โรงพยาบาลหนองมะโมง 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท