คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร

Attachments:
Download this file (ekg 1 รายการ ก.ค..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]125 kB
Download this file (extension 2.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ[สิงหาคม]131 kB
Download this file (infusion 5 รายการ กค..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ[กรกฎาคม]132 kB
Download this file (microdrip 1 รายการ.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[สิงหาคม]123 kB
Download this file (spore test มิ.ย..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[มิถุนายน]118 kB
Download this file (Sterile gel มิ.ย..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[มิถุนายน]119 kB
Download this file (tegagerm 3 ก.ค..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ[กรกฎาคม]130 kB
Download this file (transpor 6 รายการ ก.ค..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ[กรกฎาคม]127 kB
Download this file (คอม 2 รายการ.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ[กันยายน]153 kB
Download this file (ถุงมือล้าง 1 รายการ ก.ค..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]118 kB
Download this file (ถุงอบแก๊ส 6 รายการ ก.ค..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ[กรกฎาคม]123 kB
Download this file (ประกาศชนะออก.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ[กรกฎาคม]111 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะชุดประชุมขึ้นเวป.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ[สิงหาคม]145 kB
Download this file (ฟันปลอม ส.ค..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 8 รายการ[สิงหาคม]108 kB
Download this file (ห้องแยกโรค ก.ค..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (Modi[กรกฎาคม]118 kB
Download this file (ออก 2 รายการ.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ[มิถุนายน]114 kB
Download this file (แพทย์ 4 รายการ ก.ค..pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ[กรกฎาคม]128 kB
Download this file (โฆษณา 2 รายการ.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ[กันยายน]153 kB

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Attachments:
Download this file (ประกาศซื้อเครื่องนึ่ง.pdf)ประกาศซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง[ธันวาคม]1083 kB
Download this file (ปรับปรุงER.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซ่อมแซม ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและคลินิก ARI[ตุลาคม]134 kB
Download this file (ปรับปรุงประปา.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา[ตุลาคม]127 kB
Download this file (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อ[กันยายน]179 kB
Download this file (แผนยูนิต.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 รายการ[ตุลาคม]164 kB
Download this file (แผนรถพยาบาล.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง 1 คัน[ตุลาคม]713 kB
Download this file (แผนอาคาร.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง[ตุลาคม]747 kB
Download this file (แผนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตาซาวด์[ตุลาคม]173 kB

คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร

Attachments:
Download this file (2_2_แผนจัดซื้อรพหนองมะโมง.pdf)แผนจัดซื้อ รพ.หนองมะโมง ปีงบประมาณ 2563[2563]6300 kB
Download this file (ALP.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ[กรกฎาคม]168 kB
Download this file (determine.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]161 kB
Download this file (Dexa 3 มิย.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อยา จำนวน 3 รายการ[มิถุนายน]167 kB
Download this file (EKG paper.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]164 kB
Download this file (Fluphenazine 3 รายการ มิย.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อยา จำนวน 3 รายการ[มิถุนายน]166 kB
Download this file (Isosorbide 16 มิย.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อยา จำนวน 16 รายการ[มิถุนายน]174 kB
Download this file (Salmeterol 3 มิย.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อยา จำนวน 3 รายการ[มิถุนายน]168 kB
Download this file (Tray dent.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 6 รายการ[กรกฎาคม]163 kB
Download this file (Triferdine 1 มิย.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อยา จำนวน 1 รายการ[มิถุนายน]157 kB
Download this file (trop I.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]162 kB
Download this file (uniplastin.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ[กรกฎาคม]168 kB
Download this file (การแพทย์ CA FO-18 2 รายการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ[สิงหาคม]163 kB
Download this file (การแพทย์ EB 3 นิ้ว 4 รายการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ[สิงหาคม]169 kB
Download this file (การแพทย์ ECG 10 รายการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ[สิงหาคม]172 kB
Download this file (การแพทย์ gauze non 4 รายการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ[สิงหาคม]174 kB
Download this file (การแพทย์ ND21 2 รายการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ[สิงหาคม]169 kB
Download this file (การแพทย์ TB EX-18 2 รายการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ[สิงหาคม]169 kB
Download this file (การแพทย์ น้ำเกลือเด็ก 1 รายการ.pdf)ประกาศเผยแผร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[สิงหาคม]164 kB
Download this file (การแพทย์ หลอดแก๊ส 1 รายการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[สิงหาคม]166 kB
Download this file (การแพทย์ ไม้พันL 1 รายการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[สิงหาคม]165 kB
Download this file (ก่อสร้างอาคาร.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง[กันยายน]166 kB
Download this file (ก๊อซ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]163 kB
Download this file (ครุภัณฑ์คอม 2 รายการ vdo.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน, เคร[สิงหาคม]187 kB
Download this file (ครุภัณฑ์โฆษณา 2 รายการ vdo.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดกล้องและไมค์สำหรับประชุมทางไกล, โ[สิงหาคม]190 kB
Download this file (จ้างเหมาซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน[กรกฎาคม]160 kB
Download this file (จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ[กรกฎาคม]163 kB
Download this file (จ้างเหมาทำฟันปลอม.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาทำฟันปลอม[กรกฎาคม]158 kB
Download this file (ชุดให้น้ำเกลือ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ[กรกฎาคม]172 kB
Download this file (ซองอบแก๊ส.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ[กรกฎาคม]164 kB
Download this file (ซื้อกระดาษ F14.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร F14[กรกฎาคม]163 kB
Download this file (ซื้อซองจดหมาย.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ[กรกฎาคม]167 kB
Download this file (ซื้อตะกร้าแบบกลม.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]164 kB
Download this file (ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]164 kB
Download this file (ซื้อวัสดุสำนักงาน.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]159 kB
Download this file (ซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]173 kB
Download this file (ต่อเติม.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงรถ, พัสดุ, ซักฟอก จำนวน 1 โครงการ[กรกฎาคม]913 kB
Download this file (ถุงมือ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ[กรกฎาคม]168 kB
Download this file (ทราสปอร์.pdf)ประกาศเผยแผร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ[กรกฎาคม]165 kB
Download this file (สำลี 3 รายการ ส.ค..pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ[สิงหาคม]163 kB
Download this file (ออกซิเจน.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ[มิถุนายน]166 kB
Download this file (เครื่องซักผ้า.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์[กรกฎาคม]1224 kB
Download this file (เช่าประชุมทางไกล 1 รายการ.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนเช่าบริการสัญญาระบบประชุมทางไกลโครงการการตรวจวินิจฉัยทางไกลเ[สิงหาคม]183 kB
Download this file (โฟเลย์แคท.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ[กรกฎาคม]161 kB

หน้าที่ 1 จาก 3

โรงพยาบาลหนองมะโมง 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท